Lille TV pakke

Gældende fra 1. april 2019

LOGO TV-PROGRAM PGR.NR
dr1 DR1 1
tv2hd TV2 2
tv3hd TV3 3
tv3hd Xee 4
kanal5hd Kanal5 5
tv2hd Paramount Network 11
tvguiden YouSee Infokanal 13
dr2 DR2 19
drk DK 4 23
tv2ojhd TV2 Østjylland – Regionalt TV 25
ramasjang DR Ramasjang 27
ekstrakanalenhd Ekstrakanalen 55
ekstrakanalenhd Prøvekanalen 74
svt1hd Sverige 1 87
svt2hd Sverige 2 88
tv4sverige TV 4 Sverige 89
nrk1hd NRK 1 90
ard1hd ARD 91
zdfhd ZDF 92
ndrhd NDR 93
rtlhd RTL 94
folketinget Folketinget 95
kanalost Kanal Østjylland – Tegnsprogskanalen 96

CVR: 59673319

www.skantenne.dk