Priser

Årligt kontingent 2020
Lille pakke kr. 2.000,-*
Mellem pakke kr. 4.050,-*
Stor pakke kr. 5.500,-*
Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december og opkræves ½-årligt.
Betaling a conto pr. 01.01 og restopkrævning pr. 01.07.
*)Det endelige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamlingen i februar (den 26.02.2020).

Kontingentopkrævning 2020

pr. 01.01 pr. 01.07
Lille pakke kr. 975,- kr. 1.025,-*
Mellem pakke kr. 1.975,- kr. 2.075,-*
Stor pakke kr. 2.750,- kr. 2.750,-*
Bredbånd only kr. 210,- kr. 210,-*
*)Det endelige kontingent fastsættes på den årlige generalforsamlingen i februar (den 26.02.2020).

Fakturagebyr

Fakturagebyr for kontingentopkrævning pr. gang kr. 50,-
Fakturagebyret bortfalder ved betaling via Betalingsservice.
Indbetalingskortet kan afleveres i dit pengeinstitut for korrekt tilmelding.
Du kan også benytte dette link: Betalingsservice tilmelding

Nye medlemmer

Tilslutning incl. stikledning excl. nedgravning på privat grund kr. 1.495,-
Overtagelsesgebyr ved ejerskifte kr. 375,-
Nye entrepriseområder – kontakt kontoret

Medlemmer som har signal

Genåbning af signal (ved restancelukket) kr. 750,-
Rykkergebyr kr. 100,-
Overtagelsesgebyr ved ejerskifte kr. 375,-
Omlægning af programpakker* kr. 375,-
* Bestil omlægning af pakker
Kontakt antenneforeningens kontor, hvis du har spørgsmål til indholdet på denne side.

CVR: 59673319

www.skantenne.dk