Priser

Årligt kontingent 2018
Lille pakke kr. 1.950,-
Mellem pakke kr. 3.950,-
Stor pakke kr. 5.200,-
Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december og opkræves ½-årligt.
Betaling a conto pr. 01.01 og restopkrævning pr. 01.07.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamlingen i februar.

Kontingentopkrævning 2019

pr. 01.01 pr. 01.07
Lille pakke kr. 1.025,- kr. *) 975,-
Mellem pakke kr. 2.075,- kr. *) 1.950,-
Stor pakke kr. 2.750,- kr. *) 2.600,-
Bredbånd only kr. 180,- kr. 180,-
*) Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december, der opkræves ½-årligt og betales a conto pr. 01.01 og med restopkrævning pr. 01.07.
Kontingentet fastsættes endeligt på den årlige generalforsamlingen i februar.

Fakturagebyr

Fakturagebyr for kontingentopkrævning pr. gang kr. 50,-
Fakturagebyret bortfalder ved betaling via Betalingsservice.
Indbetalingskortet kan afleveres i dit pengeinstitut for korrekt tilmelding.
Du kan også benytte dette link: Betalingsservice tilmelding

Nye medlemmer

Tilslutning incl. stikledning excl. nedgravning på privat grund kr. 1.495,-
Overtagelsesgebyr ved ejerskifte kr. 375,-
Nye entrepriseområder – kontakt kontoret

Medlemmer som har signal

Genåbning af signal (ved restancelukket) kr. 750,-
Rykkergebyr kr. 100,-
Overtagelsesgebyr ved ejerskifte kr. 375,-
Omlægning af programpakker* kr. 375,-
* Bestil omlægning af pakker

Signallejere

Tilslutning *) kr. 950,-
Lejeaftale (pr. måned) kr. 50,-
*) Til ovennævte priser for signallejere skal lægges kontingent for lille, mellem eller stor pakke.
Det er en forudsætning, at tilslutningen kan finde sted uden yderlig udbygning af anlægget.
Beløbet inkluderer IKKE evt. fremføring af kabel på privat grund.
Forudsætter tilmelding til Betalingsservice.
Kontakt antenneforeningens kontor, hvis du har spørgsmål til indholdet på denne side.

CVR: 59673319

www.skantenne.dk