Priser

Årligt kontingent 2019
Lille pakke kr. 2.000,-
Mellem pakke kr. 4.050,-
Stor pakke kr. 5.500,-
Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december og opkræves ½-årligt.
Betaling a conto pr. 01.01 og restopkrævning pr. 01.07.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamlingen i februar.

Kontingentopkrævning 2019

pr. 01.01 pr. 01.07
Lille pakke kr. 1.025,- kr. 975,-
Mellem pakke kr. 2.075,- kr. 1.975,-
Stor pakke kr. 2.750,- kr. 2.750,-
Bredbånd only kr. 180,- kr. 210,-

Fakturagebyr

Fakturagebyr for kontingentopkrævning pr. gang kr. 50,-
Fakturagebyret bortfalder ved betaling via Betalingsservice.
Indbetalingskortet kan afleveres i dit pengeinstitut for korrekt tilmelding.
Du kan også benytte dette link: Betalingsservice tilmelding

Nye medlemmer

Tilslutning incl. stikledning excl. nedgravning på privat grund kr. 1.495,-
Overtagelsesgebyr ved ejerskifte kr. 375,-
Nye entrepriseområder – kontakt kontoret

Medlemmer som har signal

Genåbning af signal (ved restancelukket) kr. 750,-
Rykkergebyr kr. 100,-
Overtagelsesgebyr ved ejerskifte kr. 375,-
Omlægning af programpakker* kr. 375,-
* Bestil omlægning af pakker
Kontakt antenneforeningens kontor, hvis du har spørgsmål til indholdet på denne side.

CVR: 59673319

www.skantenne.dk