Priser

Årligt kontingent 2021
Lille pakke kr. 2.125,-
Mellem pakke kr. 4.000,-
Stor pakke kr. 5.000,-
Bland selv 36 point (Stor bland selv) kr. 5.800,-
Kontingentperioden er fra 1. januar til 31. december og opkræves ½-årligt.
Betaling a conto pr. 01.01 og restopkrævning pr. 01.07.

Kontingentopkrævning 2021

pr. 01.01 pr. 01.07
Lille pakke kr. 1000,- kr. 1.125,-
Mellem pakke kr. 1.900,- kr. 2.100,-
Stor pakke kr. 2.400,- kr. 2.600,-
Bland selv 36 point (Stor bland selv) kr. 2.750,- kr. 3.050,-
Bredbånd only kr. 210,- kr. 210,-

Fakturagebyr

Fakturagebyr for kontingentopkrævning pr. gang kr. 50,-
Fakturagebyret bortfalder ved betaling via Betalingsservice.
Indbetalingskortet kan afleveres i dit pengeinstitut for korrekt tilmelding.

Nye medlemmer

Tilslutning incl. stikledning excl. nedgravning på privat grund kr. 495,-
Overtagelsesgebyr ved ejerskifte kr. 375,-
Nye entrepriseområder – kontakt kontoret

Medlemmer, som har signal

Genåbning af signal kr. 750,-
Rykkergebyr kr. 100,-
Overtagelsesgebyr ved ejerskifte kr. 375,-
Omlægning af programpakker* kr. 375,-
* Bestil omlægning af pakker
Kontakt antenneforeningens kontor, hvis du har spørgsmål til indholdet på denne side.

CVR: 59673319

www.skantenne.dk