Bestyrelsen

henrikchristensen2020Henrik Christensen
Oddervej 21
8660 Skanderborg
Formand

Deltager i alle væsentlige forhandlinger, specielt forhandlinger med programleverandører samt tekniske leverandører.

I bestyrelsesarbejdet interesserer økonomien mig, ligesom jeg gerne vil arbejde med strategi og udvikling.

Den tekniske udvikling er ligeledes et af mine interesseområder, og jeg finder det udfordrende at arbejde med, at antenneforeningen udnytter den tilgængelige teknik og at foreningen er rustet til de fremtidige krav og udfordringer.

Til daglig er jeg afdelingsdirektør i Jyske Bank.

Jeg er gift med Eva og vi har to piger, der begge bor og studerer i Aarhus. Vi bor på Oddervej i Skanderborg, og i fritiden holder jeg af at cykle og løbe i den dejlige natur rundt om byen. Jeg har interesse for italienske vine, og er med i Italux, hvor vi importerer og sælger gode vine.


hannegronHanne Grøn
Alleen 9
8660 Skanderborg
Næstformand

Cand. Ling, Merc. fra Handelshøjskolen i Århus 1979, ansat samme sted fra 1979 til 1996 som forsker og underviser ved engelsk institut. Fra 1996 direktør i Skanderborg Erhvervscenter.
Konsulent og oversætter af juridiske lærebøger for forlagene DJØF og Sweet & Maxwell siden 1981.

Omfattende censorvirksomhed både i DK og udenlands.

I antenneforenings sammenhæng deltager jeg i alle væsentlige forhandlinger med programudbydere og service leverandører.
Min primære interesse ligger på tv-siden og kanalernes udvikling.

Hovedansvarlig for markedsføring i foreningens regi.

Den sparsomme fritid deles med familien, min mand og arbejdspartner Ejnar og to sønner i mediebranchen. Allerhelst i vores fristed i Skagen


gunnarsGunnar Sørensen
Edelsborgvej 35
8660 Skanderborg
Kasserer

Udarbejder budgetter samt laver opfølgning løbende, så bestyrelsen altid har det økonomiske overblik.

Jeg deltager i alle væsentlige forhandlinger med distributører samt andre leverandører.

Jeg tager mig primært af det økonomiske. Min baggrund herfor et en solid uddannelse i den finansielle sektor, hvor jeg gennem en årrække har været ansat i Nordea Bank, senest som landbrugsrådgiver i Randers afdeling, hvor jeg var rådgiver for større landbrug i hele Østjylland.

I dag bruger jeg erhvervsmæssigt tid på Antenneforeningen. Fritiden bruges sammen med min kone Lena og vores børn og børnebørn samt golf, tennis, camping og udlandsrejser.


Christian H. Hangaard
Bakkevej 11a, Stilling
8660 Skanderborg
Sekretær

Sekretær i bestyrelsen med ansvar for møder, referater m.v.
Deltager i forhandlinger med leverandørerne.

Det er den økonomiske side af bestyrelsesarbejdet, der har min primære interesse.
Men mit fokus er også den tekniske del hvor vi løbende skal være på forkant med udviklingen.

Jeg er økonomidirektør hos DKI Group i Stilling, som bl.a. sælger ost, papir samt lys og servietter til den nordiske detailhandel.


Knud Børlum
Lodbrogsvej 50
8660 Skanderborg
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem med en god indgangsvinkel til de mange tekniske spørgsmål der melder sig hen ad vejen.

En af opgaverne er f.eks. at have overblik over vores mast med tilhørende antenner. Sikre at styrken i masten, i forhold til is og vindbelastning er i orden når nye antenner bliver sat op og andre falder væk. Endvidere have en god kontakt til vores lejere i masten og sørge for at aftaler om det tekniske udstyr og montering af antenner opfylder gældende lov og regler.

Min faglige baggrund er en uddannelse som elektroinstallatør, med en stor interesse for radio/Tv og antenneteknik.

En af mine fritids interesser er film og teknik. Jeg har siden 1999 været operatør i Kulturhusets biograf. Jeg medvirkede ved overgangen til digital / 3.D, og jeg overfører og sammensætter film, trailer og reklamer, så de er klar til fremvisning.


Kim Daugaard
Nis Petersens Vej 6
8660 Skanderborg
Bestyrelsesmedlem

Kim Daugaard, bestyrelsesmedlem med “fingeren på pulsen” når det kommer til IT strategi og udviklingen på områderne TV/Internet.

Til dagligt er Kim ansat i IT Relation A/S som Queue Manager, til opgaver der kræver fuld fokus og overblik.

Kim er også selvstændig droneoperatør og fotograf.

Kim er derfor selvskrevet til opgaven som fotograf ved arrangementer i foreningen.

Når sommeren nærmer sig bruges tiden som formand for fotograferne på både Sølund musikfestival og smukfest.


gunnarmnielsenGunner M. Nielsen
Vroldgade 10
8660 Skanderborg
Bestyrelsesmedlem

Gunner Nielsen, bestyrelsesmedlem med mange års erfaring, har været med siden 1975, foreningens start, med en enkelt periodes undtagelse. Foretager tilsyn i marken og har ansvaret for den fysiske del af Antenneforeningens anlæg.

Gunner har altid været i bygge- og entreprenørbranchen med en uddannelse indenfor anlæg, brolægger og kloakmester. Har igennem årene været aktiv i mange bestyrelser f.eks. SID, Sikringsstyrelsen, AOF og har været med til at starte Vennerne til Vrold Skanderborg Håndboldklub.


CVR: 59673319

www.skantenne.dk