Bestyrelsen

henrikchristensen2Henrik Christensen
Oddervej 21
8660 Skanderborg
Formand

Deltager i alle væsentlige forhandlinger, specielt forhandlinger med programleverandører samt tekniske leverandører.

I bestyrelsesarbejdet interesserer økonomien mig, ligesom jeg gerne leverer artikler til foreningens blad.

Den tekniske udvikling er ligeledes et af mine interesseområder, og jeg finder det udfordrende at arbejde med, at antenneforeningen udnytter den tilgængelige teknik og at foreningen er rustet til de fremtidige krav og udfordringer.

Til daglig er jeg afdelingsdirektør i Jyske Bank.

Jeg er gift med Eva og vi har to teenagerpiger. Vi bor på Oddervej i Skanderborg, og i fritiden holder jeg af at cykle og løbe i den dejlige natur rundt om byen. Jeg har interesse for italienske vine, og er med i Italux, hvor vi importerer og sælger gode vine.


hannegronHanne Grøn
Alleen 9
8660 Skanderborg
Næstformand
Redaktør af medlemsbladet

Cand. Ling, Merc. fra Handelshøjskolen i Århus 1979, ansat samme sted fra 1979 til 1996 som forsker og underviser ved engelsk institut.
Fra 1996 direktør i Skanderborg Erhvervscenter.
Konsulent og oversætter af juridiske lærebøger for forlagene DJØF og Sweet & Maxwell siden 1981.
Omfattende censorvirksomhed både i DK og udenlands.

I antenneforenings sammenhæng deltager jeg i alle væsentlige forhandlinger med programudbydere og service leverandører.
Min primære interesse ligger på tv-siden og kanalernes udvikling.

Jeg er ansvarshavende redaktør for bladet og hovedansvarlig for markedsføring i foreningens regi.

Den sparsomme fritid deles med familien, min mand og arbejdspartner Ejnar og to sønner i mediebranchen. Allerhelst i vores fristed i Skagen


gunnarsGunnar Sørensen
Edelsborgvej 35
8660 Skanderborg
Kasserer

Gunnar Sørensen, kasserer, med ret til at kritisere og blokere for økonomiske dispositioner ud over budgettet. Udarbejder budgetter samt laver opfølgning løbende, så bestyrelsen altid har det økonomiske overblik.

Til daglig arbejder Gunnar Sørensen i Nordea Banks landbrugscenter i Horsens, som landbrugsrådgiver.

Med mere end 30 års erfaring kan landbrugskunderne, som Gunnar tager sig af, forvente en optimal rådgivning.


christian_nyChristian H. Hangaard
Bakkevej 11a, Stilling
8660 Skanderborg
Sekretær

Sekretær i bestyrelsen med ansvar for møder, referater m.v.
Deltager i forhandlinger med leverandørerne.

Det er den økonomiske side af bestyrelsesarbejdet, der har min primære interesse.
Men mit fokus er også den tekniske del hvor vi løbende skal være på forkant med udviklingen.

Jeg er økonomidirektør hos DKI Group i Stilling, som bl.a. sælger ost, papir samt lys og servietter til den nordiske detailhandel.


knudborlumKnud Børlum
Lodbrogsvej 50
8660 Skanderborg

Knud Børlum, bestyrelsesmedlem med en god indgangsvinkel til de mange tekniske spørgsmål der melder sig hen ad vejen.
En af opgaverne er f.eks. at have overblik over vores mast med tilhørende antenner. Sikre at styrken i masten, i forhold til is og vindbelastning, er i orden når nye antenner bliver sat op og andre falder væk.

Knuds faglige baggrund er en uddannelse som elektroinstallatør, og med stor interesse for antenneteknik.


kimdaugaardKim Daugaard
Nis Petersens Vej 6
8660 Skanderborg

Kim Daugaard, bestyrelsesmedlem med “fingeren på pulsen” når det kommer til IT og udviklingen på områderne TV/Internet.

Kim er i samarbejde med kontoret ansvarlig for foreningens hjemmeside. Samt fotografering ved arrangementer i foreningen.
I det daglige er Kim ansat i Front-Data A/S som drifts- og supportkonsulent.

Desuden arbejder han som freelance fotograf. Kim er også formand for foreningens Info-kanal.


gunnarmnielsenGunner M. Nielsen
Vroldgade 10
8660 Skanderborg

Gunner Nielsen, bestyrelsesmedlem med mange års erfaring, har været med siden 1975, foreningens start, med en enkelt periodes undtagelse. Foretager tilsyn i marken og har ansvaret for den fysiske del af Antenneforeningens anlæg. Deltager i byggemøder, hvis det er nødvendigt samt sørger for, at området omkring mast og hovedstation er forsvarligt vedligeholdt og sikret. Derudover står Gunner altid for planlægningen af Antenneforeningens Generalforsamling.

Til daglig arbejder Gunner Nielsen som selvstændig entreprenør sammen med sin kone Stella. Gunner har altid været i bygge- og entreprenørbranchen med en uddannelse indenfor anlæg, brolægger og kloakmester. Har igennem årene været aktiv i mange bestyrelser f.eks. SID, Sikringsstyrelsen, AOF og har været med til at starte Vennerne til Vrold Skanderborg Håndboldklub.


CVR: 59673319

www.skantenne.dk