Generalforsamling 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Afholdes onsdag den 24. februar 2016, kl. 19.00
på Capri, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg
Dørene åbnes kl. 18.00.

Quick-links

Dagsorden 2016
Resultatopgørelse 2015
Aktiver 2015
Passiver 2015

Se seneste programvalg

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Beretning for Skanderborg Antenneforening
3. Regnskab for Skanderborg Antenneforening
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6 a. Afstemning
6 b. Bestyrelsens forslag til kontingent og indmeldelsesgebyr
6 c. Fremlæggelse af budget
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er:
Henrik Christensen, Knud Børlum og Kim Daugaard
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
9. Eventuelt

Med venlig hilsen
Skandeborg Antenneforening

CVR: 59673319

www.skantenne.dk