Generalforsamling 2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Afholdes onsdag den 25. februar 2015, kl. 19.00
på Capri, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg
Dørene åbnes kl. 18.00.

Quick-links

Indkaldelsen med dagsorden og regnskab – 2015
Resultatopgørelse 2014
Aktiver 2014
Passiver 2014

Se resultatet af programvalg 2015

Læs referat fra Generalforsamlingen 2015

 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for Skanderborg Antenneforening
 3. Regnskab for Skanderborg Antenneforening
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen
 6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6 a. Afstemning
  6 b. Bestyrelsens forslag til kontingent og indmeldelsesgebyr
  6 c. Fremlæggelse af budget
 7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter, på valg er: Hanne Grøn, Gunnar Sørensen, Christian H. Hangaard og Gunner Nielsen.
 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 9. Eventuelt

INDKOMNE FORSLAG:

 1. Bestyrelsen foreslår:
  Programafstemning ved internetafstemning og stemmeseddel fra Antenneforeningens informationsblad Skantenne FOCUS.
 2. Knud Erik Vodstrup, Bellisvej 5, 8660 Skanderborg foreslår:
  Lav en minipakke med danske kanaler, så kan man købe kanaler efter behov. Det vil give en prisnedsættelse?

HUSK GYLDIGT MEDLEMSBEVIS:

 1. Medlemmer, der betaler over huslejen, medbringer gyldig huslejeopkrævning for februar 2015 via BS el. GIRO oversigt.
 2. Medlemmer, der selv betaler kontingent, medbringer gyldig kontingentopkrævning for 2015 via BS el. GIRO oversigt.

Bestyrelsen

Med venlig hilsen
Skandeborg Antenneforening

CVR: 59673319

www.skantenne.dk