Hvad er Copydan og Koda?

Hvorfor skal jeg betale for Koda og Copydan?

Har du tv, vil du blive opkrævet for Koda og Copydan, som dækker over de afgifter, der går til kunstnere og rettighedshavere.

Som udbyder er vi forpligtet til at udspecificere, hvor stor en andel af prisen for tv pakken, der går til rettighedshavere, i forbindelse med visning af tv. Koda- og Copydan-afgifter er momsfrie.

Du betaler kun afgifter til Koda og Copydan, hvis du har en tv-pakke eller Bland Selv. Og selvom du måske ikke bruger alle dine kanaler, er du stadig forpligtet til at betale Koda- og Copydan-afgifter, da du har kanalerne til rådighed.

Læs mere om Koda- og Copydan-afgifter

CVR: 59673319

www.skantenne.dk